تاريخ : ۱۳٩٠/٩/٢٤ | ۱:۳۸ ‎ب.ظ | نویسنده : شیما

*تنها وظیفه ی ادمی عشق ورزیدن است.(البر کامو)

*عشق همچون مرگ همه چیز را دگرگون میسازد(جبران خلیل جبران)

*کسانی که به انها عشق میورزیم،از بیشترین قدرت برای ازردن ما برخوردارند(فرانسیس بیکن)

*عشق واقعی جز در رنج یافت نمیشود.(میگویل دو اونامونو)

*عشق غالبا نوعی عذاب است اما محروم بودن از ان مرگ است.(کریستوفر فرمالو)

*یک قطره عشق والا تر از یک عقیانوس عقل است.(بلز پاسکال)

*جایی که عشق است،خدا هم است.(لیوتولستری)

*عشق واشک را نمی توان نگه داشت.(تاج الدینی خورزمی)

*عشقی که با تزویر اغاز شود،با رسوایی پایان میابد.(کرلی)

*عشق انسان به خدا،با عشق او به سایر اابنای بشر اثبات میشود.(دالایی لاما)

*عشق هرگز به رنگ تردید در نمی اید.(بوبن)

loveeeeeee

بهترین بخش زندگی ادمی،عشق هایی بی نام ونشانی ست که ورزیده است.