زمان

زمان بسی تند میگذرد برای انان که در انتظارند..

بسی کند میگذرد برای انان که میترسند..

بسی طولانیست برای انان که در اندوه اند..

و بسی کوتاه است برای انان که سرخوشند..

اما ابدیست برای کسانی که عاشقند..

loveeeeeee

/ 2 نظر / 14 بازدید