ما

ما چون ز دری پا کشیدیم ؛کشیدیم

                                 امید ز هر کس بریدیم ؛بریدیم

دل نیست کبوتر که چو برخواست نشیند

                                از گوشه ی بامی که پریدیم؛پریدیم

/ 0 نظر / 13 بازدید