باران

باران از راه رسید

           عشق را دوباره در مزرعه ی خالی دلم پروراند

                                                   زندگی را در اسمان ابی چشمانش حس کرد

نگهان.......

            پاییز دلم از راه رسید

                                       اری رفت ولی هنوز قلبم برای اوست..............

loveeeeeeeeeeeeee

/ 1 نظر / 17 بازدید

باران عقده های ابر سیاهی است که خسته شده است از یک جا نماندن