عشق

_یادت باشه کسی که باورت داره از کسی که دوست داره یه قدم جلو تره.

_هوا گرفته بود:نم نم باران میبارید کودکی اهسته گفت:خدایا گریه نکن درست میشه

_تنهایی ادما قدر یه دریاست امابرای پر کردنش یه لیوان اب کافیه.

_بیاموزیم اگر ستاره نیستیم ابر هم نباشیم تا جلوی درخشیدن ستاره ها رانگیریم.

_معبودا مرا به بزرگی چیز هایی که دادی اگاه و راضی کن که کوچکی چیزهایی را که ندارم ارمشم را بر هم نزند.

_همه یه جهان برای بودن ادمیست *******درد این است خود ادمی برای چیست.

_وقتی درختی میسوزد دودش را همه میبینند***اما وقتی دلی میسوزد حتی شعله هایش را کسی نمیبیند.

_دیدن لبخند انان که رنج میکشند از دیدن اشکهایشن دردناک تر است.

_مگه من به تو اجازه دادم که باز رفتی اون بالا...هان.....بیا پایین اخه تو فقط ماه منی.قهقهه

_شروع:قلبم

نوع مسیر:sms

هدف:دوستی

طول:بی نهایت

مقصد:قلب شما

امضا:i love u

_خدایا جهنمت فرداست پس چرا من امروز میسوزم.

خنده

/ 0 نظر / 14 بازدید