عشق،پر مخاطره است

من خطر کردن را می اموزم

عشق،ارزش خطر کردن را دارد.

زندگی بی عشق ممکن است  مهم باشد

اما گورستانی بیش نیست:

                         گورستانی از سنگ قبر های قدیمیناراحت

/ 0 نظر / 16 بازدید