زندگی

زندگی اهیست که نالیدن ندارد،

اشکیست که باریدن ندارد،

اتشی است که خاکستر ندارد،

زندگی ابریست در حال چکیدن،

زندگی اسبی است در حال دویدن،

زندگی قلبیست در حال تپیدن..

loveeeeeee

/ 3 نظر / 18 بازدید
محمد مهدی ( مازنی ریکا)

سلام زندگی آب روان است ، روان میگذرد[گل] مرسی از متن قشنگت راستی اون سوسک نبود یه مورچه بی پناه بود دنبال یه لقمه روزی حلال میگذشت [زبان]

alonegirl

زندگی چون پیچکیست انتهایش میرسد پیش خدا.

milad

ali bood be web ma ham sarbezanid va esme sait khod ra hatman benevisid