عشق

اسپانیایی ها میگن:عشق ساکته اما اگه حرف بزنه از هر صدایی بلند تره.

ایتالیایی ها میگن:عشق یعنی ترس از دست دادن تو.

ایرانیامیگن عشق سوتفاهمی است بین دو نفر که با یک ببخشید تمام  میشود.....

/ 1 نظر / 13 بازدید

وقتی اومدم فکر میکردم کلی عاشقانه اینجاست ولی خبری نبود