این هم از یک عمر مستی کردنم

این هم از یک عمر مستی کردنم

سال ها شبنم پرستی کردنم           ای دلم زهر جدایی را بخور

چوب عمری با وفایی را بخور

ای دلم دیدی که ماتت کردو رفت          خنده ای بر خاطراتت کردو رفت

 

/ 0 نظر / 13 بازدید