باز باران

باز باران با ترانه***********گریه هایم عاشقانه***********می خورد بر سقف قلبم**********یاد ایام تو داشتن میزند سیلی به صورت*******باورت شاید نباشد مرده است قلبم ز دستت**********فکر ان که با تو بودم*********باتو بودم شاد بودم********توی دشت ان نگاهت***********گم شدن در خاطراتت*افسوس

/ 1 نظر / 11 بازدید