تو نمی دانستی!!!!!!!

تو به من خندیدی و نمی دانستی

من به چه دلهره از باغچه ی همسایه سیب را دزدیدم

باغبان از پی من تند دوید

سیب را دست تو دید

غضب الود به من کرد نگاه

و تو رفتی و هنوز

سالهاست که در گوش من ارام ارام

خش خش گام تو تکرار کنان

                            می دهد ازارم

ومن اندیشه کنان غرق این پندارم

که چرا!!!!!!

              خانه ی کوچک ما!!!

                                       سیب نداشت.

/ 0 نظر / 15 بازدید