خدافظ

اگه میدونستی یه بندر وقت رفتن کشتی ها چقدر ناراحت میشه

اگه میدونستی قطره ی بارون وقت جدا شدن از ابر چه حسی داره

اگه میدونستی درخت کاج موقع پر کشیدن پرنده ها چه قدر غمگین میشه

اگه میدونستی رفتنت چه اتشی بر جانم کشید هرگز نمیگفتی خدافظ......دل شکسته

/ 0 نظر / 12 بازدید