love

عکستو امشب باز تو اسمون کشیدم

                                       توی چشمای نازت باز همه دنیا رو دیدم

شیشه ی تنهایی مو من واسه تو شکستم

                                        قصه از این جا شروع شد که دلم رو به تو بستم

پیش از این که فکر میکردم با تو خوکرده نفس هام

                                       تو رو میخوام قد دنیا تکیه کن به قلب تنهام

توهمون بودی که عمری کشتم و پیت دویدم

                                        تا غروب رفتم و این بار به طلوع تو رسیدم

/ 0 نظر / 13 بازدید